Szwedzkie rozliczenie roczne

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Jeśli jesteś właścicielem firmy w Szwecji, to masz obowiązek co roku składać zeznanie podatkowe do szwedzkiego urzędu skarbowego – Skatteverket. Jako szwedzki przedsiębiorca roczne rozliczenie możesz zrobić drogą elektroniczną, przez stronę internetową www.skatteverket.se. Do rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT przez szwedzkie spółki niezbędny jest też Personnummer (lub Samordningsnummer), który nadaje podatnikom szwedzki fiskus.

Rozliczenie podatku w Szwecji

Co warto wiedzieć o rocznym rozliczeniu przez szwedzkie firmy:

 1. Wszyscy szwedzcy przedsiębiorcy i pracownicy szwedzkich firm mają obowiązek co roku składać deklarację podatkową do Skatteverket, wyjątek stanowią podatnicy objęci 25-procentowym podatkiem SINK(statliginkomstskattförutomlandsbosatta), czyli osoby, które nie są szwedzkimi rezydentami (tymczasowi pracownicy, którzy przebywali na terenie Szwecji do 183 dni) i nie muszą składać rocznej deklaracji podatkowej.
 2. Do rozliczenia rocznego firmy w Szwecji potrzebny jest INKOMSTDEKLARATION 1, czyli dokument wysyłanymiędzy 19 marca a 15 kwietniaprzez Skatteverket, udokumentowane ulgi podatkowe oraz kserokopia dokumentu tożsamości.
 3. Jako szwedzki pracodawca powinieneś w styczniu wydać swoim pracownikom karty podatkoweKU-10, KU-13 lub KU-14, które są potrzebne do ich rocznego rozliczenia podatkowego w Szwecji.
 4. Właściciele szwedzkich firm mają obowiązek złożyć deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy od marca do 2 maja.
 5. Skatteverket ma 6 miesięcy na to, aby wydać decyzję podatkową.
 6. Jeśli jesteś Polakiem, który prowadzi w Szwecji własną działalność gospodarczą, to twoje dochody z prowadzenia szwedzkiej firmy nie będą opodatkowane w Polsce, tylko w Szwecji. Masz też prawo do odliczenia 30-procentowej diety, która w Szwecji wynosi 459 szwedzkich koron za 1 dzień.
 7. Skatteverket przelewa zwrot podatku szwedzkim przedsiębiorcom na podany wcześniej numer rachunku bankowego.
 8. Właściciele szwedzkich firm mają 90 dni na to, aby dokonać dopłaty do szwedzkiego fiskusa, od momentu otrzymania wezwania do zapłaty, a na odwołanie się od decyzji podatkowej (wysyłanej przez Skatteverket między sierpniem a grudniem) mają 1 rok.
 9. Jako szwedzki przedsiębiorca możesz uwzględnić w rocznej deklaracji firmy ulgi podatkowe, jeżeli 90% dochodów osiągnąłeś w Szwecji.
 10. Jeżeli prowadzisz własną firmę na terenie Szwecji masz obowiązek, poza corocznym rozliczaniem się ze Skatteverket, zarejestrować się w Försäkringskassansna podstawie wypełnionego formularza Uppgifterförregistrering, dokumentu z Personnummer lub Samordningsnummeroraz dokumentu potwierdzającego rejestrację firmy w Szwecji.
 11. Do rocznego rozliczenia podatkowego szwedzkiej firmy warto założyć cyfrową skrzynkę pocztową, do której szwedzki przedsiębiorca loguje się za pomocą BankID.
 12. Jako szwedzki przedsiębiorca możesz uwzględnić wiele ulg w swoim rocznym rozliczeniu podatku, m.in. ulga z tytułu transportu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, ulga z tytułu wydatków na czynsz i media za wynajęty lokal pod biuro, sklep czy siedzibę szwedzkiej firmy, ulga na podwójne gospodarstwo domowe, ulga z tytułu zakupu instrumentów lub narzędzi potrzebnych do prowadzenia szwedzkiej spółki, wydatki na telefoniczne rozmowy służbowe, ulga z tytułu zakupu odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, ulga z tytułu innych wydatków związanych z pracą, do 5 tys. koron szwedzkich.
 13. Podatnicy, którzy pracują w Szwecji nie dłużej niż 6 miesięcy, opłacają 25-procentowy podatek SINK, a podatnicy i szwedzcy przedsiębiorcy, którzy pracują na terenie Szwecji dłużej niż 6 miesięcy, opłacają 31-procentowy podatek gminny.
 14. Szwedzcy przedsiębiorcy opłacają 25-procentowy podatek VAT, od usług i towarów, opłacają też składki emerytalne, które w przypadku szwedzkich spółek funkcjonujących na podstawie umów zbiorowych wynoszą od 6% do 7%.
 15. Jeżeli prowadzisz w Szwecji własną działalność gospodarczą i zatrudniasz pracowników, to odprowadzasz dla nich 33-procentowe składki socjalne, na które składa się m.in. opieka zdrowotna i składki na emeryturę, a pracownicy szwedzkiej firmy opłacają 7-procentowe składki.
 16. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji z 15 października 2005 roku (Polska ratyfikowała konwencję MLI 1 lipca 2018 roku, jeden z 2 sposobów opodatkowania: metoda proporcjonalnego odliczenia oraz metoda wyłączenia z progresją – stopa procentowa) chroni szwedzkie i polskie spółki przed podwójnym opodatkowaniem oraz przed unikaniem płacenia podatków przez szwedzkich i polskich przedsiębiorców.
 17. Jako właściciel szwedzkiej spółki możesz uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym ulgę związaną z kosztami na podróże służbowe – Traktamente.
 18. W rocznym rozliczeniu szwedzkiej firmy musisz uwzględnić podatek gminny, który wynosi od 29% do 34%, oraz 20-procentowy (roczne dochody powyżej 468 700 koron szwedzkich) lub 25-procentowy podatek państwowy (roczne dochody powyżej 675 700 koron szwedzkich).
 19. Wszyscy szwedzcy właściciele firm mają obowiązek co roku składać deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy do szwedzkiego urzędu skarbowego, za brak rozliczenia się ze Skatteverket grozi kara pieniężna od 1150 koron szwedzkich.
 20. W Szwecji kwota wolna od podatku odliczana od podstawy podatku dochodowego wynosi, przy niskich zarobkach, od 18 900 SEK do 34 300 SEK, a przy zarobkach wyższych niż 350 660 SEK – 13 100 SEK.
 21. Opodatkowanie podmiotów prawnych w Szwecji jest zgodne z międzynarodowymi standardami księgowości i regułami ustalonymi przez Unię Europejską.
 22. Podmioty prawne w Szwecji mają obowiązek opłacać 28-procentowy podatek dochodowy (w przypadku rotacji firmowych rezerw i lokat można obniżyć ten podatek do 26%).
 23. Szwedzcy przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać 30-procentowy podatek od dywidend (obniżyć ten podatek można dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania).
 24. Jako szwedzki przedsiębiorca musisz uwzględnić w rocznej deklaracji podatkowy 25-procentowy podatek VAT (mervärdeskatt, skrót moms) od usług i towarów. Obniżona, 12-procentowa stawka dotyczy usług np. hotelowych oraz żywności, a 6-procentowa stawka dotyczy m.in. książek, codziennych gazet, biletów za transport pasażerski, biletów wstępu do teatru, kina, zoo, cyrku czy na koncerty.
 25. Zwolnienie z płacenia podatku VAT w Szwecji.

Usługi, które są zwolnione z zapłaty podatku VAT w Szwecji.

 1. Szwedzka firma, której wszyscy klienci są płatnikami VAT, nie musi się rejestrować jako podatnik VAT.
 2. Właściciele zagranicznych firm mają obowiązek opłacać w Szwecji podatek VAT, jeśli sprzedają usługi bądź towary osobom niezarejestrowanym jako płatnicy VAT.
 3. Zagraniczni właściciele firm, którzy mają zamiar prowadzić biznes w Szwecji bez stałego lokum, mają obowiązek wysłać do Skatteverket zgłoszenie podatkowe w języku szwedzkim dla zagranicznych przedsiębiorców na druku SKV 4632.Skatteverket ma od 2 do 6 tygodni na to, aby przysłać kartę podatkową F-skattesedeloraz zaświadczenie o rejestracji jako podatnik F.
 4. Zagraniczni właściciele firm mają obowiązek w Szwecji składać raz w miesiącu deklarację podatkową VAT.
 5. Sprawozdania reasumujące.

Składanie sprawozdań reasumujących przez zagranicznych przedsiębiorców w
Szwecji.

 1. Jeśli prowadzisz w Szwecji własną firmę powinieneś zarejestrować się wSkatteverket jako płatnik podatku akcyzowego, po rejestracji otrzymasz formularz z datą zwrotu podatku (czas oczekiwania na zwrot dochodu z podatku akcyzowego w Szwecji to zazwyczaj 1 miesiąc). Szwedzcy przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy podatku akcyzowego, mają obowiązek składać deklarację do szwedzkiego fiskusa również w przypadku, gdy podatek akcyzowy równa się 0.

Towary objęte podatkiem akcyzowym w Szwecji.

 1. Właściciele szwedzkich firm opłacają 31-procentową składkę na ubezpieczenia społeczne.
 2. Podatek dla właścicieli Szwedzkich firm obliczany jest od dochodów netto, po odliczeniu kosztów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
 3. Jeżeli szwedzcy podatnicy mają dochody wyższe niż 290 tys. SEK rocznie, to muszą opłacać również podatek państwowy (20%-25%).
 4. Szwedzcy przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać 22-procentowy podatek dochodowy od osób fizycznych – CIT.
 5. Właściciele szwedzkich spółek mają prawo w rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć od podstawy opodatkowania amortyzację maszyn, budynków, urządzeń, rezerwy, patentów i znaków towarowych, straty, opłaty licencyjne oraz wydatki na czynsze.
 6. Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy mają zakład na terenie Szwecji muszą, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, deklarować podatek specjalny od kosztów emerytalnych (SLP – särskildinkomstskattpåpensionskostnader).
 7. Ustawa o prowadzeniu ksiąg rachunkowych (bokföringslagen) dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy nawet jak mieszkają poza granicami Szwecji, ale prowadzą firmę na terenie Szwecji, muszą prowadzić księgi rachunkowe według ustawy o filiach handlowych.
 8. Właściciele zagranicznych firm, którzy nie posiadają siedziby swojej działalności gospodarczej na terenie Szwecji, nie muszą płacić allmänlöneavgift, czyli powszechnej składki od wynagrodzeń, pracownicy we własnym zakresie opłacają co miesiąc podatek SA.
 9. Według szwedzkich przepisów podatkowych szwedzkim rezydentem podatkowym jest osoba mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Szwecji i przebywająca w Szwecji dłużej niż 6 miesięcy, bez przerwy.
 10. Właściciel firmy w Szwecji ma obowiązek w 1. roku swojej działalności podać do Skatteverket przewidywaną wysokość zysku przedsiębiorstwa i opłacić zaliczkę na podatek dochodowy, czyli Preliminärskatt. W następnych latach szwedzki przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy do szwedzkiego fiskusa od konkretnego zysku przedsiębiorstwa. Skatteverket oblicza wysokość podatku, którą trzeba zapłacić i pobiera z tego co miesiąc 1/12. Przedsiębiorca powinien opłacić wyliczony podatek do szwedzkiego urzędu skarbowego 12. dnia miesiąca (gdy 12. wypada w weekend, to opłatę trzeba uiścić w poniedziałek).
 11. Na stronie internetowej szwedzkiego fiskusa skatteverket.se każdy przedsiębiorca może skorzystać z kalkulatora, za pomocą którego obliczy składkę na podatek dochodowy oraz podatki i składki socjalne za pracowników firmy.

Rodzaj rozliczeń rocznych w Szwecji

W Szwecji rodzaj rocznego rozliczenia podatkowego firmy ze Skatteverket zależy od wyboru przez przedsiębiorcę rodzaju działalności gospodarczej. Opodatkowanie szwedzkiej jednoosobowej firmy(Enskildnäringsidkare) różni się od opodatkowania szwedzkiej spółki prawa cywilnego(Enkeltbolag), spółki handlowej (Handelsbolag – HB), spółki komandytowej (Kommanditbolag – KB), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag – AB), prywatnej spółki akcyjnej (privataktiebolag), szwedzkiej publicznej spółki akcyjnej (publiktaktiebolag), szwedzkiego oddziału (Filial), stowarzyszenia gospodarczego (ekonomiskförening), fundacji (stiftelse) czy Europejskiej Spółki Akcyjnej (Europabolag). Warto zastanowić się, która forma szwedzkiego biznesu, a co za tym idzie, która forma opodatkowania i rocznego rozliczenia ze szwedzkim urzędem skarbowym, będzie zgodna z naszymi oczekiwaniami i możliwościami.

Właściciel szwedzkiej firmy(enskild) ma obowiązek w 1 roku swojej działalności podać do Skatteverket przewidywaną wysokość zysku przedsiębiorstwa i opłacić zaliczkę na podatek dochodowy, czyli Preliminärskatt.

W następnych latach szwedzki przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy do szwedzkiego fiskusa od konkretnego zysku przedsiębiorstwa. Skatteverket oblicza wysokość podatku, którą trzeba zapłacić i pobiera z tego co miesiąc 1/12. Przedsiębiorca powinien opłacić wyliczony podatek do szwedzkiego urzędu skarbowego 12. dnia każdego miesiąca (gdy 12. wypada w weekend, to opłatę trzeba uiścić w poniedziałek).

Preliminärinkomst-deklarationto wstępna deklaracja podatkowa, którą szwedzki przedsiębiorca powinien złożyć przez E-tjänst, czyli e-usługę (www.skatteverket.se), by obniżyć czy też podwyższyć zaliczkę na podatek dochodowy, jeśli w danym roku wypracowany zysk firm jest gorszy lub lepszy niż ten, który został przewidziany w 1. roku szwedzkiej działalności gospodarczej.

Wysokość składek socjalnych dla pracowników, którzy są zatrudnieni w firmie – Arbetsgivaravgifter, powinien opłacać za pracownika jego pracodawca(31,42% dla urodzonych 1954 i później, a 16,36% dla urodzonych w latach 1938-1953), natomiast wysokość składek socjalnych płaconych przez właściciela firmy – Egenavgifter, pracodawca płaci sam za siebie, są to tak zwane składki dla samozatrudnionych (28,97% dla urodzonych w 1954 i później, a 16,36% dla urodzonych w latach 1938-1953).

W Szwecji wyróżniamy roczne rozliczenia podatkowe takich firm jak:

 1. Enskildnäringsidkare – Skatteverke traktuje przychody z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (Enskildnäringsidkare)za przychody właściciela firmy, dlatego podatek od biznesu jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym, a właścicielowi działalności, który odprowadza podatki i składki, przysługują świadczenia emertytalne i zdrowotne takie jak osobom zatrudnionym w Szwecji. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Szwecji jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć deklarację podatkową, za poprzedni rok podatkowy, do 2 maja, na formularzu, który wysyła szwedzki fiskus – INKOMSTDEKLARATION 1.
 2. Spółki prawa cywilnego (Enkeltbolag) -Skatteverke uznaje przychody z prowadzenia tej szwedzkiej spółki za przychody właściciela i wspólników firmy, dlatego podatek od biznesu jest deklarowany przez właścicieli w załączniku do rocznego zeznania podatkowym i składany co roku do 2 maja.
 3. Spółki jawne – przepisy regulujące system podatkowy i funkcjonowanie spółek jawnych zawarte są w ustawie o spółkach jawnych i spółkach cywilnych (Lag om handelsbolag och enklabolag, SFS 1980:1102).
 4. Spółki handlowe (Handelsbolag – HB) mają obowiązek składać co roku formalne sprawozdania finansowe za poprzedni rok. Roczny dochód spółki jest uwzględniany na deklaracji podatkowej firm, które tworzą spółkę handlową, albo na osobistych, rocznych zeznaniach podatkowych właścicieli i wspólników. W przypadku szwedzkiej spółki handlowej podatek do Skatteverke nie jest opłacany przez podmiot prawny od zysku firmy, tylko od wartości udziału w zysku każdego z udziałowców spółki.
 5. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag – AB),prywatne spółki akcyjne (privataktiebolag), publicznej spółki akcyjne (publiktaktiebolag), podlegają przepisom ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551) oraz przepisom wykonawczym (Aktiebolagsförordningen, SFS 2005:559) oraz innym przepisom dotyczących księgowości, rachunkowościi finansów. Rok finansowy tych spółek nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. W akcie założycielskim spółek (Stiftelseurkund) zawarta jest m.in. data rozpoczęcia i zakończenia roku finansowego.
 6. Spółki komandytowe(Kommanditbolag – KB), oddziały spółek (Filial), stowarzyszenia gospodarcze (ekonomiskförening), fundacje (stiftelse) czy Europejskie Spółki Akcyjne (Europabolag).Właściciele tych powyższych szwedzkich spółek mają obowiązek składaćsprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe, za poprzedni rok podatkowy, do 2 maja, na formularzuINKOMSTDEKLARATION 1, który jest wysyłany na przełomie marca i kwietnia przez szwedzki urząd skarbowy.

Dokumenty potrzebne do rocznego rozliczenia szwedzkiej firmy

Jeżeli jesteś właścicielem szwedzkiej firmy masz obowiązek składania rocznej deklaracji podatkowej do Skatteverket, czyli szwedzkiego urzędu skarbowego, a gdy zatrudniasz pracowników, musisz również zadbać o to, aby dostali wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne im do rocznego rozliczenia podatkowego.

Poniżej dokumenty związane z rocznym rozliczeniem szwedzkich firm:

 1. Właściciele szwedzkich firm mają obowiązek przez stronę internetową skatteverket.se złożyć wniosek dotyczący wydania decyzji o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób mieszkających za granicą, który znajduję się na drukuSKV4350, dołączając do wniosku kserokopię dokumentu tożsamości.
 2. Jeżeli jako szwedzki przedsiębiorca opłacasz ubezpieczenie poza granicami Szwecji, to masz obowiązek okazać druk A1 oraz dowody przedstawiające wysokość opłacanych składek.
 3. Do rozliczenia rocznego firmy w Szwecji potrzebny jest INKOMSTDEKLARATION 1, czyli dokument wysyłany między 19 marca a 15 kwietniu przez Skatteverket, dokumentacja ulg podatkowych oraz kserokopia dokumentu tożsamości.
 4. Jako szwedzki pracodawca powinieneś w styczniu wydać swoim pracownikom karty podatkowe KU-10, KU-13 lub KU-14, które są potrzebne do rocznego rozliczenia podatkowego pracowników twojej szwedzkiej firmy, za poprzedni rok podatkowy.
 5. Jeśli prowadzisz firmę w Szwecji i jesteś jednocześnie polskim rezydentem podatkowym, to masz obowiązek rozliczyć się z polskim fiskusem, uwzględniając szwedzkie dochody na rocznej deklaracjiPIT-36, dodając załącznikZG.
 6. Polscy rezydenci podatkowi, którzy prowadzą na terenie Szwecji własną działalność gospodarczą i tylko z niej mają dochody, mają prawo do ulgi abolicyjnej, aby z niej skorzystać trzeba złożyć do polskiego fiskusa deklarację PIT/O.
 7. Do rocznego rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Szwecji potrzebny jest numer statystyczny i numer VAT, który,jako Polak prowadzący taką działalność na terenie Szwecji, otrzymasz po przesłaniu do Skatteverketdruku SKV 4632, wniosku podatkowego dla przedsiębiorców (ze strony internetowej skatteverket.se), kopię paszportu, zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu w regulowaniu opłat socjalnych oraz zaświadczenie z polskiego fiskusa o niezaleganiu w regulowaniu opłat podatkowych (dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język szwedzki).

Terminy rocznego rozliczenia firmy w Szwecji

Dla większości firm w Szwecji przyjmuje się, że rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – okres od stycznia do grudnia.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Szwecji własną działalność gospodarczą,powinni co roku rozliczyć się zeszwedzkim fiskusem, za poprzedni rok podatkowy,w terminie od 1 marca do 2 maja.

Do rozliczenia rocznego firmy w Szwecji potrzebny jest INKOMSTDEKLARATION 1, czyli dokument wysyłany między 19 marca a 15 kwietnia przez Skatteverket, dokumentacja ulg podatkowych oraz kserokopia dokumentu tożsamości.

Jako szwedzki pracodawca powinieneś w styczniu wydać swoim pracownikom karty podatkowe KU-10, KU-13 lub KU-14, które są potrzebne do rocznego rozliczenia podatkowego pracowników twojej szwedzkiej firmy, za poprzedni rok podatkowy.

Skatteverket przesyła decyzję podatkową szwedzkim przedsiębiorcom między15 sierpnia a 15 września. Od otrzymania decyzji podatkowej masz 90 dni na uregulowanie ewentualnej dopłaty.

Jeżeli nie otrzymamy ze Skatteverket deklaracji podatkowej (INKOMSTDEKLARATION 1) do 15 kwietna, trzeba pobrać nowy formularz ze strony internetowej www.skatteverket.se i skontaktować się w tej sprawie ze szwedzkim fiskusem.

Ulgi podatkowe dla szwedzkich firm

Jeżeli jesteś właścicielem szwedzkiej firmy, to masz prawo do wielu ulg podatkowych, z których możesz skorzystać podczas rocznego rozliczenia podatkowego ze szwedzkim urzędem skarbowym – Skatteverket.

Poniżej została przedstawiona lista szwedzkich ulg podatkowych oraz dokumentów potrzebnych do uzyskania danej ulgi:

 1. Ulga podatkowa z tytułu zakwaterowania, z której mogą skorzystać tymczasowi pracownicy szwedzkich firm po okazaniu umowy najmu lokalu oraz rachunków za zakwaterowanie czy też wyciągów bankowych potwierdzających opłaty za media i czynsz.
 2. Ulga podatkowa z tytułu dojazdu do pracy ze stałego miejsca zamieszkania (masz prawo odliczyć 1 podróż w tygodniu środkiem transportu, który jest najtańszy, chyba że podróżujesz samolotem czy pociągiem, wtedy nie jest brana pod uwagę najniższa cena biletu).
 3. Ulga podatkowa z tytułu kosztów dojazdu do pracy z miejsca zakwaterowania (na terenie Szwecji, 18,5 SEK za 10 km), jeśli nie mamy możliwości przemieszczania się komunikacją miejską.
 4. Ulga podatkowa z tytułu zakupu aparatury i narzędzi niezbędnych do pracy, poza telefonami komórkowymi i komputerami.
 5. Ulga podatkowa z tytułu najmu lokalu np. pod działalność gospodarczą.
 6. Ulga podatkowa z tytułu kosztów kształcenia niezbędnego do utrzymania danego stanowiska pracy.
 7. Ulga podatkowa z tytułu kosztów związanych z twoją pracą w Szwecji, do 5 tys. koron szwedzkich (aby skorzystać z ulg należy dostarczyć rachunki, faktury lub paragony).
 8. Ulga podatkowa z tytułu kosztów związanych z zakupem odzieży ochronnej potrzebnej do pracy, nie dotyczy odzieży roboczej.
 9. Ulga podatkowa z tytułu wyżywienia, z której mogą skorzystać wszyscy tymczasowi pracownicy szwedzkich firm.
 10. Ulga podatkowa z tytułu kosztów odsetek od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, jest przeznaczona dla pracowników szwedzkich firm posiadających dany kredyt.
 11. Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego zamieszkania (Dubbelbosättning), z której mogą skorzystać wszyscy szwedzcy przedsiębiorcy i pracownicy szwedzkich firm, którzy mogą poświadczyć, że prowadzą również gospodarstwo domowe w swoim miejscu zameldowania. Z tej ulgi można skorzystać tylko przez rok, w przypadku osoby samotnej, która może wykazać, że jej rodzina chce się przenieść do Szwecji, a w przypadku związków nieformalnych i formalnych przez 3 lata.
 12. Ulga podatkowa z tytułu kosztów podróży służbowych (traktamente), która polega na odliczeniu diet wynoszących 230 koron szwedzkich za pierwsze 90 dni, a za następne dni 69 koron szwedzkich.
 13. Jobbskattereduktion, czyli ulga podatkowa z tytułu dochodu.
 14. Grundavdrag, czyli ulga podatkowa z tytułu czasu przepracowanego na terenie Szwecji. Prawo do pełnej ulgi masz wtedy, gdy przepracowałeś w Szwecji cały rok albo minimum 90% dochodów wypracowałeś na terenie Szwecji.
 15. Ulga podatkowa z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce.

FAQ

 1. Co to jest Bolagsverket?
  Jest to Szwedzki Urząd Rejestracji Przedsiębiorstw, w którym powinny zarejestrować się przede wszystkim te szwedzkie firmy, które chcą chronić swoją nazwę.
 1. Kto powinien składać roczne zeznanie podatkowe do szwedzkiego fiskusa?
  Wszyscy szwedzcy przedsiębiorcy i pracownicy szwedzkich firm, poza podatnikami objętymi 25-procentowym podatkiem SINK (statliginkomstskattförutomlandsbosatta), są to szwedzcy rezydenci (tymczasowi pracownicy, którzy przebywali na terenie Szwecji do 183 dni), którzy są zwolnieni ze składania rocznej deklaracji podatkowej.
 1. Czym jest arbetslöshetskassor (a-kasssor)?
  Jest to szwedzka kasa bezrobotnych.
 1. Co to jest SINK?
  SINK, czyli statliginkomstskattförutomlandsbosatta, to 25-procentowy podatek, którym są obciążone osoby nie będące szwedzkimi rezydentami podatkowymi (osoby, które pracują na terenie Szwecji krócej niż 183 dni). Tacy podatnicy mają ograniczony obowiązek podatkowy i nie muszą składać rocznej deklaracji podatkowej do szwedzkiego fiskusa.
 1. Gdzie szwedzcy przedsiębiorcy powinni składać roczną deklarację podatkową?
  Do szwedzkiego urzędu skarbowego – Skatteverket, najlepiej przez stronę internetową www.skatteverket.se.
 1. Ile wynosi podatek gminny w Szwecji i kto go opłaca?
  Podatek gminny w Szwecji wynosi od 29% do 34% i opłacają go wszyscy szwedzcy rezydenci podatkowi.
 1. Ile wynosi podatek państwowy w Szwecji?
  W Szwecji podatek państwowy wynosi 20% przy rocznych dochodach większych niż 490 700 koron szwedzkich i 25% przy dochodach większych niż 689 300 koron szwedzkich.
 1. Ile wynosi rok podatkowy w Szwecji?
  W Szwecji rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, czyli trwa 12 miesięcy, od stycznia do grudnia. W przypadku niektórych szwedzkich spółek rok podatkowy nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym.
 1. Kto może w Szwecji uwzględnić w rocznym rozliczeniu ulgi podatkowe?
  W Szwecji do ulg podatkowym mają prawo wszyscy szwedzcy rezydenci, czyli podatnicy, którzy mieszkają na terenie Szwecji dłużej niż 183 dni,a ich dochody pochodzą w 90% ze Szwecji.
 1. Jakie dokumenty są potrzebne do rocznego rozliczenia w Szwecji?
  • Dokument INKOMSTDEKLARATION 1, czyli roczne rozliczenie wysyłane przez Skatteverket,
  • dokument E101/A1, który potwierdza miejsce opłacanych składek na ubezpieczenie,
  • dokumenty od pracodawcy z wykazem przychodów za poprzedni rok – KU-10 lub KU-13.
  • dokument KU-14, dla tych, którzy pobierali szwedzką rentę bądź emeryturę,
  • kserokopię pasków płacowych,
  • kserokopię umowy o pracę,
  • kserokopię dowodu tożsamości,
  • dokumenty potwierdzające koszty, które chcesz odliczyć w rocznej deklaracji.
 1. Ile wynosi czas oczekiwania na decyzję podatkową w Szwecji?
  Czas oczekiwania na decyzję podatkową w Szwecji wynosi do 6 miesięcy.
 1. W jaki sposób dostanę zwrot podatku ze Skatteverket?
  Skatteverketprzeleje zwrot podatku na wcześniej podane konto bankowe w formacie SWIFT lub IBAN.