Polityka prywatności

Wstęp

Soltier to firma działająca głównie poprzez stronę internetową www.soltier.se. Jako firma dbająca o prywatność swoich użytkowników, Soltier wprowadził odpowiednią politykę prywatności, która precyzyjnie określa, jakie rodzaje danych osobowych są gromadzone przez firmę, jakie cele są związane z ich zbieraniem oraz kto jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie.

Gromadzenie danych osobowych

Soltier to firma specjalizująca się w świadczeniu usług internetowych. W ramach swojej działalności firma jest zobowiązana do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników. Wszelkie praktyki dotyczące zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Firma zbiera tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia usług oraz do celów marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Dane te są przechowywane przez określony czas i wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy oraz zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania i usunięcia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w określonych sytuacjach. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przez prawo. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony prywatności, użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Soltier zachęca użytkowników do podania niezbędnych informacji w celu skorzystania z jej usług, ale nie wymusza na nich tego obowiązku. Firma gromadzi tylko te informacje, które są konieczne do świadczenia usług, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa pracodawcy oraz szczegóły dotyczące zapytań, wniosków lub skarg. Soltier wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu świadczenia usług i może skontaktować się z użytkownikiem, jeśli będzie to konieczne, aby zweryfikować aktualność lub poprawność podanych informacji. Użytkownicy mają prawo do nieudostępniania swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji lub poprawy. Jednakże, brak niektórych informacji może uniemożliwić skorzystanie z usługi lub spowodować opóźnienia w jej realizacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Soltier przetwarza dane osobowe swoich klientów wyłącznie w celu świadczenia usług i zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności. Firma nie udostępnia ani nie sprzedaje tych danych innym podmiotom bez wyraźnej zgody klientów, chyba że wymaga tego prawo. Soltier będzie informować klientów o innych usługach i działaniach firmy jedynie po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Dane te będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia. Soltier stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych.

Dane osobowe przekazane nam przez klientów będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług oraz informowania klientów o innych działaniach i usługach naszej firmy jedynie po uzyskaniu zgody klienta. Wszelkie inne wykorzystanie danych będzie wymagało zgody użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych klientów przez naszą firmę będzie służyło do:

  • identyfikacji i tworzenia profilu klienta,
  • weryfikacji tożsamości,
  • komunikacji z klientami dotyczącej świadczonych usług,
  • spełniania naszych zobowiązań,
  • analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej,
  • odpowiadania na pytania,
  • przestrzegania przepisów prawnych oraz celów marketingowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia swoich danych osobowych. Soltier stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych. Dane te będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Zapewniamy, że przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i prywatności, a dane nie będą udostępniane innym podmiotom bez wyraźnej zgody klientów, chyba że wymaga tego prawo. Okres przechowywania danych osobowych zostanie ograniczony do minimum wymaganego czasu lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu zapoznania się z naszą polityką prywatności zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje któregokolwiek elementu polityki prywatności, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej i nie przekazywanie swoich danych osobowych.

Jako firma Soltier ponosimy pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników na stronie internetowej www.soltier.se. Należy jednak zauważyć, że na naszej stronie mogą znajdować się linki do stron osób trzecich, których polityka prywatności nie podlega naszej kontroli. Dlatego przed skorzystaniem z tych stron zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Dbamy o bezpieczeństwo, poufność i integralność danych osobowych naszych użytkowników, poprzez ograniczenie dostępu do tych informacji tylko do niezbędnych osób oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, w tym szyfrowania. Nie będziemy przetwarzać, modyfikować ani manipulować przekazanymi nam danymi osobowymi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Okres przechowywania danych osobowych zostanie ograniczony do niezbędnego minimum lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zwracamy uwagę, że dbamy o ochronę prywatności użytkowników naszej strony internetowej i nie zbieramy wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, przekonaniach politycznych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, życiu seksualnym, przeszłości karnej lub przynależności do związków zawodowych. Przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe, które umożliwiają nam świadczenie usług naszym użytkownikom. Jednocześnie zwracamy uwagę, że praktyki prywatności stron trzecich, do których mogą prowadzić odnośniki na naszej stronie, nie są pod naszą kontrolą, dlatego zalecamy, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznać się z ich polityką prywatności.

Jako firma Soltier szanujemy prawa użytkowników do prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania i ograniczenia sposobu, w jaki są one wykorzystywane przez firmę. Mogą również wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych, ich przeniesienia na inną stronę lub ich usunięcia z systemów firmy. W celu skorzystania z tych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail, a firma Soltier zobowiązuje się do rozpatrzenia takiego żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma Soltier umożliwia użytkownikom złożenie prośby o usunięcie swojego adresu e-mail z bazy danych, co skutkuje zaprzestaniem otrzymywania wiadomości promocyjnych i marketingowych. Jednocześnie warto pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania takich wiadomości nie wpłynie na dalszą komunikację między użytkownikiem a firmą Soltier w ramach istniejącej relacji z firmą. Należy jednak zauważyć, że Soltier nie odpowiada za praktyki prywatności stron trzecich, do których mogą prowadzić linki na naszej stronie internetowej. Przed skorzystaniem z tych stron zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Polityka plików cookie

Nasza firma, Soltier, stosuje pliki cookie na naszej stronie internetowej www.soltier.se w celu poprawy jakości naszych usług i funkcjonalności witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z witryny. Umożliwiają one identyfikację użytkownika w przyszłości oraz przechowywanie jego preferencji i danych w celu poprawy jakości oferowanych przez nas funkcjonalności i usług. Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i nie wpływają na funkcjonowanie jego urządzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

Nasza firma Soltier stosuje pliki cookie na stronie internetowej www.soltier.se w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności witryny. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej, użytkownik może zostać poinformowany o wykorzystaniu plików cookie i ma możliwość zdecydowania, czy chce zaakceptować ich użycie lub odrzucić je, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcjonalności naszej witryny mogą wymagać akceptacji plików cookie, co może wpłynąć na jakość korzystania z naszych usług.

Polityka plików cookie opisuje proces zapisywania małych plików tekstowych, nazywanych plikami cookie, na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z witryny. Pliki te są odczytywane podczas kolejnych wizyt, umożliwiając identyfikację użytkownika oraz przechowywanie jego preferencji i danych, co pozwala na udoskonalenie funkcjonalności i usług oferowanych przez witrynę. Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i nie mają wpływu na funkcjonowanie jego urządzenia. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naszą polityką dotyczącą plików cookie, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez adres e-mail podany na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie wykorzystywane na stronie soltier.se służą do zbierania informacji na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, takich jak przeglądane podstrony, przeczytane treści, czas i data wizyty oraz inne dane związane z aktywnością użytkowników. Ważne jest jednak, że nie są one powiązane z danymi osobowymi użytkowników. Głównym celem używania plików cookie jest analiza sposobu, czasu i miejsca korzystania z witryny w celu udoskonalenia doświadczenia użytkowników. Na przykład, umożliwiają nam zrozumienie, które treści są najczęściej przeglądane i aktualizowanie strony głównej, aby lepiej odpowiadała na bieżące potrzeby i zainteresowania użytkowników. Użytkownicy mają możliwość zdecydowania, czy chcą być poinformowani o używaniu plików cookie i mogą je odrzucić, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas przeglądania witryny. Mogą być dodawane przez właściciela strony lub zewnętrzne podmioty i pełnią wiele funkcji, w tym personalizację usług, uwierzytelnianie użytkowników i optymalizację działania strony. Pliki cookie mogą mieć różne okresy ważności i wygasają po określonym czasie lub po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie pomagają witrynie zapamiętać preferencje i dane użytkownika oraz analizować sposób korzystania z niej w celu ulepszania doświadczenia użytkownika. Mogą również służyć do celów marketingowych, takich jak personalizacja reklam i dostosowywanie informacji do lokalizacji i preferencji użytkownika. W niektórych przypadkach, pliki cookie mogą być używane przez witryny trzecie w celu śledzenia aktywności użytkowników i zbierania informacji o ich aktywności w Internecie.

Warto zaznaczyć, że pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i służą jedynie do zbierania anonimowych informacji o sposobie korzystania z witryny. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, jednak może to wpłynąć na działanie niektórych funkcji witryny.

Kontrola plików cookie

Obecnie większość przeglądarek internetowych oferuje kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mają możliwość wyboru, czy chcą akceptować pliki cookie, usuwać je po sesji czy pozostawić bez zmian. Należy jednak pamiętać, że blokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność wielu stron internetowych. Może to spowodować, że niektóre preferencje i ustawienia użytkownika nie będą zapamiętane, co może skutkować mniej intuicyjnym interfejsem użytkownika. W przypadku decyzji o blokowaniu plików cookie, użytkownik może napotkać również problemy z uwierzytelnianiem, dostępem do konta lub przesyłaniem formularzy na stronie. W związku z tym, warto przemyśleć swój wybór i zawsze rozważyć konsekwencje blokowania plików cookie przed podjęciem decyzji.