Firma w Szwecji

Polacy emigrujący do Szwecji w celach zarobkowych poza podjęciem pracy mają również możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej. Szwedzka firma powinna zostać założona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dla osób pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Typy działalności gospodarczej w Szwecji zasadniczo pokrywają się z rodzajami firm funkcjonującymi w Polsce, a najbardziej popularna wśród obcokrajowców jest klasyczna firma jednoosobowa. Przedsiębiorca powinien mieć świadomość podstawowych praw i ciążących na nim obowiązków – znajomość prawa i dobrych praktyk w biznesie to gwarancja prowadzenia firmy w Szwecji bez zbędnych komplikacji.

TYPY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SZWECJI

Polacy, tak samo jak szwedzcy obywatele, mają prawo do założenia własnej firmy w Szwecji. Przynależność Polski do krajów Wspólnoty Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) sprawia, że rozpoczęcie działalności nie jest szczególnie skomplikowane.

Szczegółowy przebieg rejestracji przedsiębiorstwa w Szwecji uzależniony jest przede wszystkim od jej rodzaju – różne typy szwedzkich firm wymagają spełnienia innych warunków odnośnie procesu rejestracji czy posiadania kapitału zakładowego w określonej wysokości.

Typy działalności gospodarczej w Szwecji to:

 • firma jednoosobowa (enskild nӓringsidkare),
 • spółka cywilna (enkelt bolag),
 • spółka handlowa (HB – Handelsbolag),
 • spółka komandytowa (KB – Kommanditbolag),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AB – Aktiebolag),
 • filia firmy zagranicznej (Filial),
 • stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk fӧrening),
 • fundacja (stiftelse),
 • Europejska Spółka Akcyjna (Europabolag).

Samozatrudnieni Polacy najczęściej decydują się na otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzięki temu biznes w Szwecji można zarejestrować szybko i bez konieczności posiadania kapitału początkowego. Pozostałe typy przedsiębiorstw w Szwecji wiążą się z bardziej skomplikowanym procesem rejestracji. Ze względu na wymóg wniesienia kapitału początkowego o dużej wysokości oraz szereg formalności szwedzkie spółki komandytowe i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla cudzoziemców są zazwyczaj niedostępne.

Jakie są najpopularniejsze typy szwedzkich przedsiębiorstw?

FIRMA JEDNOOSOBOWA

Firma jednoosobowa w Szwecji, czyli enskild nӓringsidkare to jeden z najpopularniejszych wyborów polskich właścicieli firm rozpoczynających działalność na terenie kraju. Jako alternatywa dla zatrudnienia w innej firmie własny biznes w Szwecji pozwala na zyskanie faktycznego wpływu na rozwój i zysk z działalności. Tego typu szwedzka firma rekomendowana jest przede wszystkim młodym przedsiębiorcom, którzy nie mogą przewidzieć przyszłych zysków firmy, a środki, którymi zamierzają obracać mają być stosunkowo małe.

Warto pamiętać, że właściciel enskild nӓringsidkare nie posiada osobowości prawnej i w pełni odpowiada za wszelkie zobowiązania firmy. Nie istnieje rozdzielność pomiędzy majątkiem prywatnym a majątkiem przedsiębiorstwa.

Szwedzka firma jednoosobowa wymaga dokonania rejestracji w urzędzie podatkowym – Skatteverket. Aby zarejestrować firmę należy przygotować takie dokumenty jak:

 • uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości (np. paszport),
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w Polsce,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS w Polsce,
 • wypełniony wniosek dla zagranicznych przedsiębiorców.

Odpowiedni formularz oraz wymagane załączniki przesyła się na adres oddziału współpracy z zagranicą w Malmo: Swedish Tax Agency (Skatteverket), Utlandsskattekontoret, SE-205 31 Malmö, Sweden.

Działalność jednoosobowa w Szwecji zostaje zarejestrowana w okresie od dwóch do sześciu tygodni od daty złożenia wniosku do Skatteverket. Koszt rejestracji szwedzkiej firmy jednoosobowej w Bolagsverket wynosi 1400 SEK (koron szwedzkich).

Szwedzka firma jednoosobowa prowadząca sprzedaż towarów i usług podlegających pod podatek VAT jest zobowiązana do naliczania odpowiedniej kwoty podatku – w wysokości 25%, 12% lub 6%. Podatek VAT w Szwecji rozliczany jest na podstawie deklaracji podatkowej składanej raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz do roku. Firma jednoosobowa w Szwecji nie posiada osobowości prawnej, dlatego rozlicza podatek dochodowy na zasadach dla osób fizycznych.

SZWEDZKA SPÓŁKA

Spółka w Szwecji to forma działalności przeznaczona dla osób, które są w stanie przewidzieć przyszłe zyski firmy i planują obracać sporymi kwotami. Największą zaletą spółek jest przejrzysta sytuacja prawna i finansowa będąca zasługą surowych wymogów dotyczących prowadzenia firmy – księgowości, rachunkowości czy raportowania.

Przedsiębiorca, który zastanawia się, jak założyć spółkę w Szwecji powinien pamiętać, że szwedzka spółka to rodzaj działalności gospodarczej, który wymaga spełnienia określonych warunków. Właściciel spółki przede wszystkim:

 • musi być pełnoletni,
 • nie może mieć prywatnych długów,
 • nie może być karany,
 • musi posiadać zdolność do czynności prawnych.

Ponadto należy zalegalizować pobyt zgłaszając się do szwedzkiego Urzędu ds. Migracji (Migrationsverket) oraz zdeponować na firmowym rachunku bankowym kapitał założycielski w określonej wysokości. W zależności od rodzaju spółki kapitał początkowy wynosi od 50 000 SEK (spółka z o. o.) do 500 000 SEK (spółka akcyjna). Spółka w Szwecji wymaga także podpisania notarialnego aktu założycielskiego spółki, a w ciągu kolejnych sześciu miesięcy konieczne jest dokonanie wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw (Bolagsverket).

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorstw.

Koszt rejestracji szwedzkiej spółki w Bolagsverket wynosi 700-1700 SEK (koron szwedzkich). Potwierdzenie rejestracji trwa od trzech do sześciu tygodni od daty złożenia wniosku.

Podatek dochodowy dla osób prawnych wynosi 28% od zysku spółki. Dodatkowo szwedzka spółka prowadząca sprzedaż towarów i usług podlegających pod podatek VAT jest zobowiązana do naliczania odpowiedniej kwoty podatku – w wysokości 25%, 12% lub 6%. Podatek VAT w Szwecji rozliczany jest na podstawie deklaracji podatkowej składanej raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz do roku.

JAK ZAŁOŻYĆ BIZNES W SZWECJI?

Osoby, które zastanawiają się, jak założyć firmę w Szwecji, na samym początku powinny wskazać swój kraj ojczysty. Kraj pochodzenia przedsiębiorcy to punkt wyjścia determinujący dalsze kroki, które należy podjąć, aby zarejestrować biznes w Szwecji.

Polska to kraj należący do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co oznacza, że Polacy emigrujący do Szwecji mają możliwość otworzenia tam własnej działalności – jedynym warunkiem jest zalegalizowanie pobytu oraz zdolność do samodzielnego utrzymania się. Pozwolenie na pobyt wydawane jest przez szwedzki Urząd do spraw Migracji – Migrationsverket. Wniosek o wydanie zgody na pobyt można złożyć w oddziale urzędu, w szwedzkiej ambasadzie w Polsce bądź w polskim konsulacie w Szwecji. Pozwolenie na pobyt wydawane jest na okres pięciu lat – po upływie dwóch lat Urząd ds. Migracji analizuje sytuację finansową firmy. Jeśli przedsiębiorca jest w stanie utrzymać w Szwecji siebie i członków swojej rodziny, zezwolenie zostaje podtrzymane. Jeśli sytuacja finansowa firmy nie jest stabilna, urząd może cofnąć zgodę na pobyt w Szwecji.

Firma w Szwecji identyfikowana jest na podstawie osobistego numeru identyfikacyjnego (personnummer) przedsiębiorcy, dlatego osoby, które jeszcze go nie posiadają powinny złożyć wniosek o nadanie numeru za pomocą formularza SKV 4620.

Rejestracja w szwedzkim rejestrze ludności jest możliwa dla osób, które mieszkają w Szwecji od co najmniej roku oraz dla osób, które planują pobyt dłuższy niż dwanaście miesięcy – konieczne jest również okazanie zezwolenia na pobyt lub dowodu na posiadanie prawa do pobytu na terenie kraju. Po dokonaniu rejestracji w urzędzie skarbowym nadawany jest osobisty numer identyfikacyjny – personnummer – niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej czy rejestracji w systemie ubezpieczeń społecznych koordynowanym przez Szwedzką Agencję Ubezpieczeń Społecznych – Försäkringskassan.

Trzy kroki zakładania firmy w Szwecji.

Podstawowym krokiem jest podjęcie decyzji odnośnie rodzaju działalności, którą zamierzamy otworzyć. Szwedzka firma jednoosobowa nie wymaga posiadania kapitału początkowego, jednak właściciele firm jednoosobowych w pełni odpowiadają za działalność i zobowiązania całym swoim majątkiem. Otworzenie spółki wymaga wniesienia kapitału początkowego w określonej wysokości i spełnienia szeregu warunków

Następnie należy zarejestrować firmę w szwedzkim Rejestrze Przedsiębiorstw – Bolagsverket. Obowiązek wpisu do rejestru nie dotyczy właścicieli firm jednoosobowych, jednak warto zastanowić się nad jego dokonaniem. Dzięki temu wskazana nazwa firmy w Szwecji będzie chroniona w danym regionie terytorialnym i żaden inny przedsiębiorca z tego regionu nie będzie mógł zarejestrować firmy o takiej samej nazwie. Typy szwedzkich biznesów zobowiązane do dokonania rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorstw to wszelkiego rodzaju spółki, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka komandytowa oraz stowarzyszenia gospodarcze.

Ostatnim etapem zakładania przedsiębiorstwa w Szwecji jest zgłoszenie do szwedzkiego Urzędu Podatkowego – Skatteverket. Proces rejestracji wymaga przedstawienia uwierzytelnionej kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, na przykład ważnego paszportu. Po dokonaniu zgłoszenia urząd podatkowy nadaje numer koordynacyjny, czyli tymczasowy numer identyfikacyjny potrzebny do składania urzędowych wniosków.

Szwedzka firma powinna zostać zarejestrowana jako płatnik podatku F, czyli podatku od działalności (f-skatt) oraz podatku VAT (moms). Jeśli firma zamierza zatrudniać pracowników, konieczna jest również rejestracja jako szwedzki pracodawca. Właściciel firmy w Szwecji jednocześnie zatrudniony u innego przedsiębiorcy zamiast standardowego podatku F rejestruje się jako płatnik podatku FA, czyli połączenia podatku od działalności (f-skatt) z podatkiem od zatrudnienia – podatek A.

Podatek F (f-skatt) świadczy o tym, że klienci firmy nie są odpowiedzialni za odliczanie podatku i opłacanie składek pracodawcy. Informacja o opłacaniu podatku może znaleźć się na wystawianych przez szwedzką firmę fakturach, w umowach czy ofertach.

Rejestracja w Skatteverket możliwa jest drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego – verksamt.se lub tradycyjnie udając się bezpośrednio do urzędu (należy wypełnić formularz SKV 4632). Rejestracja online dotyczy jedynie osób, które posiadają szwedzki podpis cyfrowy – BankID.

Dokumenty i zaświadczenia dostarczane do norweskich urzędów powinny być przetłumaczone na język szwedzki.

FORMALNOŚCI W SZWEDZKIEJ FIRMIE

Szwedzka firma to możliwość na rozwijanie własnego biznesu i bezpośredni wpływ na sytuację finansową. Warto jednak pamiętać, że prowadzenie własnej działalności oznacza również konieczność przestrzegania obowiązujących w Szwecji przepisów oraz wypełniania obowiązków ciążących na przedsiębiorcach.

Przedsiębiorstwo w Szwecji powinno posiadać konto bankowe służące do dokonywania wszelkich transakcji związanych z prowadzeniem firmy. Szwedzkie konto jest szczególnie istotne w przypadku spółek, które są zobowiązane do zdeponowania kapitału założycielskiego. Konto w szwedzkim banku przedsiębiorca może założyć po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) – w niektórych placówkach konieczne jest okazanie szwedzkiego dokumentu – umowy najmu potwierdzającej adres zamieszkania na terenie Szwecji oraz certyfikatu dotyczącego podatku F. Osoba, która posiada osobisty numer personalny (personnummer) konto bankowe może założyć przez Internet.

Właściciel firmy musi pamiętać o wymaganych wpisach do rejestrów – między innymi Rejestru Przedsiębiorców (Bolagsverket), Rejestru VAT, Szwedzkiej Agencji Ubezpieczeń Społecznych – Försäkringskassan. Biznes w Szwecji to także obowiązek terminowego rozliczania podatków – składania dokumentów oraz opłacania należności.

Szwedzki przedsiębiorca powinien regularnie monitorować wszelkie firmowe płatności – zarówno te związane z opłatami za dostawy, jak i z zapłatami od klientów. Weryfikacja bieżących należności i zobowiązań pozwala zachować przejrzystą sytuację finansową i umożliwia podjęcie kroków niezbędnych do rozwiązania ewentualnych niezgodności. Monitorowanie płatności ułatwia dbanie o dokumentację firmową. Kompletowanie faktur kosztowych i przychodowych, wyciągów z konta oraz paragonów jest przydatne również w razie kontroli z urzędu skarbowego (Skatteverket).

Firma w Szwecji jest zobowiązana do aktualizowania danych. Wszelkie zmiany związane z danymi kontaktowymi czy nazwą firmy powinny być niezwłocznie zgłaszane do właściwych instytucji (urząd skarbowy, bank) oraz klientów.

Szwedzki przedsiębiorca powinien również pamiętać o stosowaniu się do zasad BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy są szczególnie ważne, gdy firma zatrudnia pracowników. Koordynacją zasad BHP w Szwecji zajmuje się szwedzki Urząd do spraw Środowiska Pracy (Mynak).

Wszystko o czym powinien pamiętać szwedzki przedsiębiorca.

PODATEK DOCHODOWY W FIRMIE

Firma w Szwecji zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego w określonej wysokości. Podatek dochodowy składa się z podatku krajowego oraz podatku lokalnego: podatku płaconego do gminy (kommun) i podatku płaconego na rzecz regionu (landsting). Podatek lokalny wykorzystywany jest między innymi do finansowania miejscowego systemu szkolnictwa czy systemu opieki zdrowotnej.

Stawki podatku dochodowego w Szwecji uzależnione są od dochodu rocznego oraz regionu kraju. Podatek krajowy wyliczany jest na podstawie uzyskanego w danym roku dochodu, który przekroczył wskazaną kwotę.

W 2020 roku krajowy podatek dochodowy wynosi:

 • 0% – dla dochodu nieprzekraczającego 490 700 SEK,
 • 20% – dla dochodu powyżej 509 300 SEK.

Wysokość podatku lokalnego zależy od danego regionu i waha się od 30% do 35% – przyjmuje się, że średnia stawka lokalnego podatku dochodowego wynosi 32%.

Podatek dochodowy dla osób prawnych wynosi 28% od zysku firmy.

Co składa się na podatek dochodowy w Szwecji?

Osoby nie będące szwedzkimi rezydentami podatkowymi, które pracują w Szwecji u rodzimego bądź zagranicznego pracodawcy podlegają opodatkowaniu według zryczałtowanej stawki 25%.

Podatek dochodowy nie dotyczy osób, które pracują dla zagranicznego pracodawcy nie posiadającego stałej siedziby w Szwecji i które nie są szwedzkimi rezydentami podatkowymi pod warunkiem, że spędziły w Szwecji mniej niż 183 dni w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

Stawki podatku dochodowego w Szwecji 2020

Szwedzka firma opłaca podatek dochodowy na podstawie zadeklarowanej kwoty dochodu na dany rok. Przedsiębiorca podczas rejestracji firmy szacuje przewidywany dochód, a urząd skarbowy wylicza opłacane każdego miesiąca zaliczki na podatek dochodowy.

Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy w Szwecji.

Wstępna deklaracja podatkowa może zostać skorygowana w trakcie danego roku podatkowego.

Na koniec roku podatkowego przedsiębiorca przygotowuje właściwą deklarację podatkową, która stanowi podstawę do obliczenia kwoty podatku za dany rok. Jeśli zadeklarowana kwota zysku firmy była większa niż rzeczywiście osiągnięty zysk, przedsiębiorca otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli przedsiębiorstwo w Szwecji osiągnęło zysk większy niż przewidywany, konieczne będzie dokonanie spłaty zaległości.

Deklaracja podatkowa przesyłana jest przez szwedzki urząd skarbowy na cyfrową skrzynkę pocztową lub w formie papierowej. Termin utworzenia cyfrowej skrzynki mija 27 lutego. Zeznanie roczne dla osób z cyfrowymi skrzynkami przesyłane jest pomiędzy 4 a 11 marca, wersja papierowa wysyłana jest między 13 a 15 kwietnia. Termin zgłaszania deklaracji podatkowych online upływa z dniem 31 marca, deklaracje papierowe można składać do 4 maja.

Termin płatności wskazany na ostatecznym zeznaniu podatkowym zawsze wynosi co najmniej 90 dni od daty wydania decyzji przez urząd skarbowy.

PODATEK VAT W SZWECJI

Szwedzki podatek VAT (moms) to podatek od towarów i usług dotyczący wszystkich transakcji zachodzących na każdym etapie produkcji i dystrybucji. Transakcja rozumiana jest jako sprzedaż towarów, świadczenie usług, wymiana bądź wypłata własna z firmy. Firma w Szwecji ma obowiązek zapłaty podatku VAT jednocześnie posiadając prawo do jego odliczenia – opłacana jest różnica pomiędzy podatkiem należnym (naliczanym od sprzedaży) a podatkiem naliczonym (płaconym za zakupy).

Szwedzkie przedsiębiorstwa zobowiązane do płacenia podatku VAT powinny dokonać wpisu do rejestru VAT najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem działalności.

Biznes w Szwecji należy wpisać do rejestru VAT, jeśli:

 • firma przemieszcza towary niezbędne do prowadzenia działalności do innego kraju Unii Europejskiej bez zmiany właściciela towaru,
 • firma sprzedaje towary bądź usługi do innych krajów Unii Europejskiej,
 • firma sprzedaje towary bądź usługi do krajów spoza Unii Europejskiej.

Wpis do rejestru VAT może zostać dokonany drogą elektroniczną (skatteverket.se) lub tradycyjnie za pomocą formularza SKV 4620.

Przedsiębiorstwo w Szwecji nie musi być zarejestrowane jako płatnik podatku VAT, jeśli wszyscy klienci firmy zarejestrowani są jako szwedzcy płatnicy VAT.

Jeśli zakupy są niezbędne do prowadzenia działalności, szwedzki przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego – towarem wyłączonym z odliczeń są na przykład samochody osobowe.

Szwedzki biznes podlegający pod podatek VAT powinien prowadzić dokumentację wskazującą na wysokość naliczanego podatku. Faktury wystawiane przez firmę muszą uwzględniać procent podatku VAT wchodzący w cenę sprzedaży, tylko wtedy, gdy kwota VAT została wykazana na fakturze, naliczony podatek VAT podlega odliczeniu.

Jakie są stawki podatku VAT w Szwecji.

Podatek VAT w Szwecji rozliczany jest w formie deklaracji VAT składanej raz w miesiącu, raz na trzy miesiące lub raz do roku.

Częstotliwość składania deklaracji VAT zależy od wielkości oraz rocznych obrotów firmy i określana jest na etapie składania wniosku rejestracyjnego do Skatteverket. Szwedzki VAT rozliczany jest:

 • raz do roku lub raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc – w przypadku małych firm o obrotach nieprzekraczających miliona koron szwedzkich rocznie,
 • raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc – w przypadku średnich przedsiębiorstw, których obroty wynoszą od miliona do czterdziestu milionów SEK rocznie,
 • raz na miesiąc – w przypadku dużych firm, których obroty przekraczają czterdzieści milionów koron rocznie.

Termin płatności podatku VAT co do zasady upływa 12-go dnia każdego miesiąca. W przypadku średnich przedsiębiorstw podatek VAT należy opłacać najpóźniej do 26-go dnia każdego miesiąca.

Przedsiębiorstwo w Szwecji sprzedające towary do nabywcy działającego na terenie UE, który jest zarejestrowany jako płatnik VAT-u w jednym z krajów Unii Europejskiej, nie nalicza podatku VAT, który powinien zostać zgłoszony przez nabywcę. Szwedzki podatek VAT naliczany jest tylko wtedy, gdy nabywca nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT. Jeśli towary eksportowane są do kraju spoza Unii Europejskiej, podatek VAT nie jest naliczany.

Branże zwolnione ze szwedzkiego podatku VAT to między innymi: opieka medyczna, edukacja, usługi bankowe i usługi finansowe.

PRACOWNIK W FIRMIE

Biznes w Szwecji często wymaga zatrudnienia pracowników. Osoby pochodzące z krajów należących do Wspólnoty Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę. W przypadku pracowników będących obywatelami spoza UE konieczny jest kontakt z Migrationverket – szwedzkim Urzędem ds. Migracji. Zagraniczny pracodawca, który zatrudnia pracowników tymczasowych spoza Szwecji powinien zgłosić ten fakt także do szwedzkiego Urzędu ds. Środowiska Pracy.

Firma w Szwecji, która zamierza zatrudniać pracowników powinna zgłosić zatrudnienie do urzędu podatkowego. Przedsiębiorca zarejestrowany jako pracodawca otrzymuje comiesięczne formularze PAYE umożliwiające opłacenie składek pracodawcy oraz podatku za pracowników. Na druku należy wskazać wysokość wynagrodzenia i świadczeń pracowniczych, wyliczony podatek oraz składki pracodawcy. Wyliczony podatek i składki przedsiębiorca powinien wpłacać na indywidualny rachunek w urzędzie skarbowym. Obowiązkiem pracodawcy jest również dokonywanie odliczeń podatkowych od wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych.

Podatki i składki opłacane przez pracodawcę zatrudniającego pracowników wynoszą łącznie 31,42% podstawy opodatkowania, czyli kwoty wynagrodzenia brutto i pozostałych świadczeń. W skład podatku pracodawcy (arbetsgivaravgifter) wchodzą między innymi: składki ubezpieczeniowe (3,55%), składka emerytalna (10,21%) i podatek od wynagrodzenia (11,62%).

Szwedzka firma składki pracodawcy oraz podatek za pracowników powinna opłacać do 12-go dnia każdego miesiąca. Składki pracownicze wynoszą łącznie 31,42% podstawy opodatkowania.

Umowa o pracę może zostać zawarta ustnie, jednak zgodnie z obowiązującą w Szwecji ustawą o ochronie zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do pisemnego przekazywania informacji odnośnie warunków zatrudnienia. Oznacza to, że umowa o pracę powinna przybrać formę pisemną, która pozwala na uregulowanie wszystkich kwestii związanych z podjęciem i wykonywaniem pracy. W dokumencie należy zawrzeć takie informacje jak:

 • dane osobowe,
 • miejsce pracy,
 • data rozpoczęcia pracy,
 • szczegółowy opis obowiązków,
 • forma zatrudnienia,
 • okres wypowiedzenia,
 • wynagrodzenie,
 • dodatkowe świadczenia pracownicze,
 • długość urlopu,
 • długość dnia lub tygodnia pracy,
 • opcjonalnie układy zbiorowe obowiązujące w pracy.

Pracownik w Szwecji ma prawo do zasiłku chorobowego. Po zgłoszeniu choroby na podstawie wysokości wynagrodzenia i innych wypłacanych świadczeń pracodawca powinien ustalić właściwą wysokość zasiłku. Zasiłek chorobowy wynosi 80% średniego wynagrodzenia uwzględniającego ewentualne dodatki pracownicze.

KOSZTY PROWADZENIA FIRMY W SZWECJI

Firma w Szwecji oznacza konieczność ponoszenia pewnych kosztów – ich dokładna wysokość uzależniona jest od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności, ilości pracowników oraz obrotów firmy.

Podstawowe koszty, jakie generuje szwedzki biznes to podatki cyklicznie odprowadzane na indywidualne konto podatkowe w Skatteverket. Podatek dochodowy dla osób fizycznych, czyli na przykład szwedzkich firm jednoosobowych, wynosi od 30% do nawet 55% od zysku firmy. Dla osób prawnych, czyli spółek, stawka podatku to 28% od zysku firmy. Dodatkowo przedsiębiorstwo w Szwecji świadczące usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT musi zostać wpisane do rejestru VAT i odprowadzać należny podatek w wysokości 25%, 12% lub 6%.

Szwedzka firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do opłacania stosownych podatków – podatek pracodawcy i składki pracownicze wynoszą łącznie 31,42% od podstawy opodatkowania (kwoty wynagrodzenia brutto plus kwoty innych świadczeń pracowniczych).

Kosztem, który musi ponieść szwedzka spółka jest także utworzenie kapitału zakładowego w wymaganej wysokości – w zależności od typu działalności kapitał zakładowy wynosi od 50 000 SEK do 500 000 SEK.

ZEZWOLENIA DLA FIRM

Szwedzka firma może wymagać posiadania dodatkowych zezwoleń lub certyfikatów. W zależności od branży różne typy przedsiębiorstw w Szwecji generują obowiązek przedstawienia zezwolenia dotyczącego rodzaju działalności, osoby prowadzącej działalność czy lokalu, w którym działalność jest prowadzona. Zezwolenia dla firm wydawane są przez organy narodowe (na przykład Narodową Agencję Żywności) lub lokalne (rady miejskie, rady administracyjne itp.).

Szwedzkie przedsiębiorstwa działające w określonych obszarach gospodarki wymagają specjalnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Dotyczy to na przykład branży związanej z artykułami spożywczymi czy cateringiem – tego typu biznes powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Narodową Agencję Żywności. Z kolei firma w Szwecji zajmująca się sprawami transportu wymaga pozwolenia od Szwedzkiej Agencji Transportowej. Szczegółowe informacje związane z poszczególnymi zezwoleniami dla szwedzkich firm można znaleźć na stronie verksamt.se.

Biznes w Szwecji nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę – pozwolenia na pobyt dotyczy jedynie osób, które zamierzają pozostać na terenie Norwegii dłużej niż trzy miesiące. Wniosek o pozwolenie na pobyt składany jest indywidualnie, a w przypadku osób małoletnich powinien zrobić to rodzic lub opiekun prawny dziecka. Składa się go bezpłatnie w oddziale Urzędu ds. Migracji (Migrationsverket), szwedzkiej ambasadzie w Polsce lub polskim konsulacie w Szwecji. W przypadku odrzucenia wniosku możliwe jest złożenie apelacji do Komisji ds. Cudzoziemców – należy zrobić to w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania negatywnej decyzji z Migrationsverket.

Właściciel szwedzkiego przedsiębiorstwa może uzyskać pozwolenie na pobyt po przedstawieniu zaświadczenia o rejestracji firmy w Szwecji lub dokumentu o prowadzeniu działalności na terenie kraju.

WYSTAWIANIE FAKTUR

Szwedzka faktura najczęściej przybiera formę elektroniczną – papierowe druki zostały wycofane między innymi przez organy państwowe i agencje rządowe. Firma w Szwecji, która obsługuje e-faktury otrzymuje dokumenty w specjalnym standardzie – Svefaktura.

Szwedzka firma wystawiająca faktury powinna posiadać numer identyfikacyjny i firmowy numer konta bankowego. Dokument musi wyraźnie wskazywać na rodzaj transakcji – należy przygotować go i wysłać do klienta w dniu dostarczenia towaru bądź usługi.

Co powinno znajdować się na fakturze w Szwecji?

W przypadku szwedzkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest również umieszczenie na fakturze numeru identyfikacyjnego, nazwy i siedziby spółki (miasta lub gminy).

Szwedzkie przedsiębiorstwa mogą prowadzić księgowość samodzielnie lub z pomocą profesjonalnego księgowego. Faktury można wystawiać korzystając z certyfikowanych programów, jednak nie można w tym celu korzystać z programu Microsoft Excel. Firma w Szwecji jest zobowiązana do przechowywania faktur za pomocą specjalnego oprogramowania, które spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa.

ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA SZWEDZKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Szwedzka firma jednoosobowa umożliwia korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego. Warunkiem jest opłacanie podatków i składek socjalnych. Dodatek chorobowy przysługujący przedsiębiorcy w razie choroby bądź niezdolności do pracy naliczany jest na podstawie dochodu firmy.

Wysokość zasiłku chorobowego oraz uprawnienia przedsiębiorcy do świadczenia ustalane są przez Szwedzką Agencję Ubezpieczeń Społecznych.

Standardowa wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% dochodu firmy. Jego dokładna wysokość – SGI – ustalana jest z uwzględnieniem szeregu kryteriów w tym między innymi rodzaju prowadzonej działalności. Szwedzki przedsiębiorca zazwyczaj otrzymuje zasiłek przez czternaście dni – po tym czasie kontynuacja zasiłku jest możliwa po dostarczeniu do Agencji Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia lekarskiego o dalszej niezdolności do pracy.

Właściciel firmy w Szwecji, która nie wykazuje dochodu, nie ma prawa do wypłaty zasiłku chorobowego.

Zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie pracującej lub prowadzącej działalność na terenie Szwecji. Świadczenie wypłacane jest w ostatnich tygodniach ciąży, a jego wysokość wynosi 80% wartości ostatniego dochodu. W przypadku pierwszego dziecka zasiłek macierzyński wypłacany jest przez 480 dni – przed porodem można wykorzystać maksymalnie 60 dni zasiłku.

Biznes w Szwecji umożliwia także pobieranie zasiłku na opiekę nad dzieckiem. Właściciel firmy jednoosobowej może wnioskować o wypłatę zasiłku wyliczanego na podstawie dochodu uzyskiwanego przez szwedzkie przedsiębiorstwo. W przeciwieństwie do zasiłku chorobowego niski dochód albo całkowity brak dochodu nie wyklucza możliwości pobierania zasiłku na dziecko. Zasiłek opiekuńczy na dziecko do 1. roku życia, które jest obywatelem Szwecji wypłacany jest przez 480 dni.

Po zamknięciu działalności szwedzki przedsiębiorca może starać się o przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych.

EMERYTURA W SZWECJI

W Szwecji nie ustalono wieku emerytalnego – świadczenie można zacząć pobierać w dowolnym momencie po ukończeniu 61. roku życia. Emeryt ma możliwość pobierania świadczenia w pełnej wysokości lub kontynuowania pracy i jednoczesnego pobierania określonej części emerytury,

Emerytura w Szwecji obliczana jest na podstawie odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne od ukończenia 16. roku życia. Szwedzka Agencja Emerytalna uwzględnia wszystkie dochody uzyskane w wyniku świadczenia pracy na terenie kraju oraz środki wynikające z urlopu wychowawczego, otrzymywanego stypendium, renty, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych itp. Właściciel firmy w Szwecji może liczyć na świadczenie w wysokości obliczonej na podstawie zarobków – na wyliczoną kwotę wpływają zarówno dochody, jak i wybrany fundusz emerytalny.

Emerytura powszechna i pracownicza w Szwecji.

Szwedzka emerytura powszechna to wypłacana do końca życia świadczeniobiorcy emerytura uzależniona od dochodów, emerytura składkowa oraz emerytura gwarantowana. Emerytura uzależniona od dochodów to rokroczne 16% uzyskanego dochodu stanowiącego podstawę do obliczenia emerytury i innych szwedzkich świadczeń podlegających opodatkowaniu. Jako dochód rozumiane jest wynagrodzenie za pracę, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, zasiłek wychowawczy, zasiłek dla bezrobotnych, renta, zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy. Emerytura składkowa to 2,5% rocznego dochodu ulokowane na wybranym funduszu emerytalnym bądź automatycznym funduszu państwowym. Emerytura gwarantowana to podstawowa ochrona osób, które osiągały niskie lub nie osiągały żadnych dochodów – jej wysokość zależy od emerytury uzależnionej od dochodów, stanu cywilnego i okresu zamieszkania na terenie Szwecji. Przysługuje osobom, które ukończyły 65 lat.

Emerytura pracownicza to świadczenie pochodzące od pracodawcy obejmujące przede wszystkim:

 • osoby zatrudnione przez gminy i regiony,
 • osoby zatrudnione w administracji państwowej,
 • pracowników umysłowych zatrudnionych w sektorze prywatnym,
 • pracowników fizycznych zatrudnionych w sektorze prywatnym.
Warto jednak pamiętać, że nie każdy pracodawca zapewnia emeryturę pracowniczą.

Szwedzka emerytura pracownicza poza bazowym świadczeniem zawiera również świadczenie chorobowe oraz ochronę członków najbliższej rodziny na wypadek śmierci pracownika. Emerytura wypłacana jest bezterminowo lub przez wskazany okres czasu: pięć, dziesięć, piętnaście lub dwadzieścia lat.

Indywidualne oszczędności emerytalne dotyczą głównie osób samozatrudnionych. Oszczędzać można za pośrednictwem banku bądź towarzystwa ubezpieczeniowego.